گلچين 30 جلد كتابهاي مشاغل خانگي


فايل متني گلچين 30 جلد كتابهاي مشاغل خانگي تدوين شده سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان و موسسه كار و تامين اجتماعي
3.1/5 امتياز (112)
الحاقات
بارگيري
اندازه :22578 كيلوبايت
پسوند : zip
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
استان ها
نظرسنجي
رسانه ها به چه ميزان توانسته اند الگوهاي عملي اقتصاد مقاومتي را به جامعه معرفي نمايند؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
  عالي   ( درصد  : 13.09 )
  خوب   ( درصد  : 6.78 )
  متوسط   ( درصد  : 12.10 )
  ضعيف   ( درصد  : 68.03 )