آرشيو فيلم
تاريخ : 1395/11/21
مدت زمان : 2 1  2  3  4  5  6  >  >>  
استان ها
نظرسنجي
رسانه ها به چه ميزان توانسته اند الگوهاي عملي اقتصاد مقاومتي را به جامعه معرفي نمايند؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
  عالي   ( درصد  : 12.96 )
  خوب   ( درصد  : 7.06 )
  متوسط   ( درصد  : 11.73 )
  ضعيف   ( درصد  : 68.25 )