آرشيو اخبار -> مركز اجرايي قرارگاه جهاد اقتصادي

خلاصه : در اين روزها كه نداشتن سرمايه دغدغه‌اي براي صاحبان مشاغل نوپاست بسيج سازندگي با حمايت از كسب‌وكارهاي كوچك آن‌ها را تبديل به طرح هاي قوي اقتصادي در گلستان كرده است..

گزارش مركز اجرايي قرارگاه جهاد اقتصادي منتشر شد
خلاصه : مركزاجرايي قرارگاه جهاد اقتصادي گزارش عملكرد سازمان بسيج سازندگي در حوزه اقتصاد مقاومتي طي سال هاي 92 و 93 را منتشر كرده است..

 1  
استان ها
نظرسنجي
رسانه ها به چه ميزان توانسته اند الگوهاي عملي اقتصاد مقاومتي را به جامعه معرفي نمايند؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
  عالي   ( درصد  : 13.09 )
  خوب   ( درصد  : 6.78 )
  متوسط   ( درصد  : 12.10 )
  ضعيف   ( درصد  : 68.03 )