آرشيو اخبار -> صنايع تبديلي و كوچك

 
استان ها
نظرسنجي
رسانه ها به چه ميزان توانسته اند الگوهاي عملي اقتصاد مقاومتي را به جامعه معرفي نمايند؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
  عالي   ( درصد  : 12.93 )
  خوب   ( درصد  : 6.76 )
  متوسط   ( درصد  : 12.12 )
  ضعيف   ( درصد  : 68.18 )