آرشيو اخبار -> مشاوران

 
استان ها
نظرسنجي
رسانه ها به چه ميزان توانسته اند الگوهاي عملي اقتصاد مقاومتي را به جامعه معرفي نمايند؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
  عالي   ( درصد  : 12.95 )
  خوب   ( درصد  : 6.90 )
  متوسط   ( درصد  : 12.14 )
  ضعيف   ( درصد  : 68.00 )