آرشيو اخبار -> مشاوران

 
استان ها
نظرسنجي
رسانه ها به چه ميزان توانسته اند الگوهاي عملي اقتصاد مقاومتي را به جامعه معرفي نمايند؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
  عالي   ( درصد  : 12.96 )
  خوب   ( درصد  : 7.06 )
  متوسط   ( درصد  : 11.73 )
  ضعيف   ( درصد  : 68.25 )