بسيج سازندگي كهگيلويه وبويراحمد۱۰۰ميلياردريال وام اشتغالزايي اعطاكرد
  بسيج سازندگي بهترين پل ارتباطي بين حاكميت و مجاهدان اقتصاد مقاومتي است
  قفل اقتصاد مقاومتي فقط به دست بسيج سازندگي باز مي شود
  اقتصاد مقاومتي
  فرماندار جوين:
  اقتصاد مقاومتي يعني توجه به ظرفيت هاي داخلي
  فرماندار جوين گفت: عدم توجه به ظرفيت هاي داخلي باعث وابستگي به كشورهاي بيگانه مي شود.
  اردوهاي جهادي
  درباره اردوهاي جهادي
  اردوهاي جهادي بي شك ثمره انقلاب پير عارفي است كه پابرهنگان و مستضعفان را ميراث داران اصلي كشور مي دانست. نهالِ ...
  محروميت زدايي
  اجراي 111 پروژه محروميت زدايي در خراسان جنوبي
  111 پروژه عمراني و محروميت زدايي درسال 93 در خراسان جنوبي اجرا شد.
  استان ها