قهرمان كاراته كشور: با اردوي جهادي خودم را پيدا كردم
  5 بيمارستان صحرايي در سيستان و بلوچستان برپا مي شود
  آشنايي با جاده صاف كن تعاوني هاي روستايي / خانم ها پشت ميز نشيني را رها كنند
  معاون فرهنگي و اجتماعي مترو: نمايشگاه عكس بسيج سازندگي مورد استقبال قرار گرفت
  حدود 3500 گروه جهادي در كشور فعاليت مي كنند
  رازهاي شيرزن بيرجندي / زنان روستاي خوراشاد ماهانه 1 ميليون تومان درآمد دارند
  سوزن دوزي؛ هنر دست دختران بلوچ كه بايد احيا شود
  تجربه پرورش شتر مرغ، بلدرچين و پسته در محوطه حوزه مقاومت بسيج!
  محروميت زدايي
  كاشت 1500 اصله نهال در ورودي شهر نافچ
  مسئول بسيج سازندگي سپاه ناحيه شهركرد از كاشت 1500 اصله نهال در ورودي شهر نافچ به همت بسيجيان حوزه مقاومت امام ...
  استان ها