قفل اقتصاد مقاومتي فقط به دست بسيج سازندگي باز مي شود
  گزارش تصويري/خدمت رساني اردوي جهادي دانشگاه پيام نور اشنويه
  اردوي جهادي هواي زندگي ما را بهاري تر كرد
  اقتصاد مقاومتي
  جلسه علني امروز مجلس آغاز شد؛
  اقتصادمقاومتي در دستور كار مجلس
  گزارش كميسيون اصل ۴۴ قانون اساسي در مورد پيگيري و اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در دستور كار مجلس قرار گرفت.
  محروميت زدايي
  اجراي 111 پروژه محروميت زدايي در خراسان جنوبي
  111 پروژه عمراني و محروميت زدايي درسال 93 در خراسان جنوبي اجرا شد.
  برگزيده ها
  استان ها