يادواره شهداي روستاي لندي در شهرستان اردل برگزار مي شود
  اردوهاي جهادي، از مصاديق همدلي و هم زباني است
  غربالگري بيش از 2 هزار نفر از روستائيان بخش انديكا در استان خوزستان
  تصاوير ديدار اهالي رسانه با خانواده جهادگر شهيد حامد بزي
  افزايش توانايي نيروهاي بومي در مناطق محروم از اهداف اردوهاي جهادي است
  بازديد مسئولين استانداري خراسان رضوي از اردوهاي جهادي
  تقدير امام جمعه پاوه از فعاليت بسيج سازندگي كرمانشاه
  اقتصاد مقاومتي
  مدير گروه جامعه شناسي دانشگاه تهران:
  اقتصاد مقاومتي از مسير توسعه مقاومتي مي گذرد
  مدير گروه جامعه شناسي دانشگاه تهران با تاكيد بر اين كه اقتصاد مقاومتي اقتصاد بخور و نمير نيست گفت: اقتصاد ...
  اردوهاي جهادي
  فرمانده سپاه امام رضا(ع):
  اردوهاي جهادي فرصتي براي ايجاد همدلي و هم زباني است
  فرمانده سپاه امام رضا(ع) اردوهاي جهادي بسيج سازندگي را نقطه عطفي بر ايجاد همدلي و هم زباني دانست
  استان ها