اقتصاد مقاومتی

۱۳۹۸/۰۴/۳۰ - ۰۹:۵۸
معاون وزیر ورزش گفت: در زمینه اشتغال زایی با قرارگاه قرب هم افزایی خوبی داریم و آمادگی هرگونه همکاری و هم افزایی با مجموعه هایی همچون بسیج سازندگی که یکی از متولیان حوزه اشتغال زایی در مناطق محروم است را داریم.

اردوهای جهادی

تازه ها