شغلت را اینجا پیداکن!

خودت را اینجا بساز!

۱۳۹۷/۰۲/۰۶ - ۱۱:۵۰
مدیر آموزش و اشتغال بسیج سازندگی اصفهان گفت: این دوره های آموزشی منجر به توانمندسازی هشت هزار و ۳۰۰ نفر شد تا بتوانند با استفاده از تسهیلات اقتصاد مقاومتی، از فضای کسب و کار مناسب بهره مند شوند.

تازه ها